Usługi

 

IBWR (Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót) Zgodnie wytycznymi Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie

Ocena ryzyka dla zadania

Instrukcje maszyn i urządzeń

Plan BIOZ

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 Ocena ryzyka zawodowego

 Szkolenia BHP:

Szkolenia wstępne

Szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych

Dodatkowe szkolenia warsztatowe BHP o tematyce do uzgodnienia

SZKOLENIA W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

Doradztwo w zakresie odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, bezpiecznej pracy

 Kompleksową obsługa firmy pod kątem BHP

 Audyty BHP

 Dokumentacja powypadkowa

Ochrona przeciwpożarowa

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

                                            Pomiary środowiska pracy 

                                          Wnioski dofinansowania ZUS

                                                    

                                                            

 

 

Komentarze są wyłączone.