Karta Szkolenia Wstępnego

Pamiętaj, że jako pracodawcy nie wolno Tobie dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako na pracodawcy ciąży na Tobie obowiązek zapewnić nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie w zakresie przepisów BHP zawartych w Kodeksie pracy. Masz także obowiązek zapoznać pracownika z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez niego zadań wynikających z powierzonego mu przez Ciebie stanowiska pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny szkolenie wstępne z zakresu BHP dzielimy na:

  • szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.

Pamiętaj, że dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia z tego zakresu jest karta szkolenia wstępnego BHP, którą możesz pobrać w dziale „Do pobrania”.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.