IBWR

Czyli Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót jest obowiązkowym dokumentem  sporządzanym podczas prowadzenia robót budowlanych zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Ma ona na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), czyli jest uszczegółowieniem planu BIOZ. 

Wzór IBWR możesz pobrać z naszego serwisu w dziale „Do Pobrania”. Jeśli masz problem z sporządzeniem IBWR w zakresie prowadzonych prac to skontaktuj się z TOKA BHP a pomożemy rozwiązać każdy problem.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.